Χρειάζεσαι βοήθεια;
Κάλεσε μας:

211 780 0708

Τύποι ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν ανά κατηγορία

Εδώ θα καταλάβεις από ποιους τύπους ελέγχων προκύπτει το κάθε αποτέλεσμα στις προηγούμενες σελίδες

Αναφορά ελέγχου: Σελίδα 10

Το αποτέλεσμα σε κάθε κατηγορία που εξετάζουμε προκύπτει από έναν ή περισσότερους τύπους ελέγχων για να έχουμε πιο σφαιρική άποψη και μεγαλύτερη ακρίβεια στα ευρήματά μας. Εδώ θα καταλάβεις από ποιους τύπους ελέγχων προκύπτει το κάθε αποτέλεσμα, καθώς και ποιες κατηγορίες επηρεάζονται σε περίπτωση πού ένα τύπος ελέγχου (π.χ. test drive) δεν ήταν εφικτός στην συγκεκριμένη αναφορά.